UA-135318097-1 Entreprenad i Enviken, Falun. Mark och anläggningsarbeten. Avlopp och planering.

Envikens Schakt & Anläggning AB

Din Markentreprenör!

Våra projekt 

Gammal stödmur, påbörjad rasering.


Ny Verti-block mur från Blixbo Cement. blev även en ny cement trapp. Nu låter vi gräset få växa.