UA-135318097-1 Entreprenad i Enviken, Falun. Mark och anläggningsarbeten. Avlopp och planering.

Envikens Schakt & Anläggning AB

Din Markentreprenör!Jord/Grus transport:

Vi säljer Grus i de flesta fraktioner från gårdsgrus till sand.

Singel (Makadam) Bergkross Stenmjöl vid en transport får vi med oss mellen 11,5-13,5ton (ca 9-10kubik) beroende på material.

Vi grusar och förstärker vägar, vi sprider med hjälp av lastbilen ett jämt lager.


Kran / Lastväxlartransporter:

Vi tar åt oss flytt samt även tömning av lastväxlarflak.

Vi kan även flytta maskiner/traktorer/bilar.

Kran finns monterad på lastbil för lastning och lossning av både grus/jord med skopa, vi har även timmergrip vid behov av trädfällning och rishantering.

Pris: Enligt offert, eller enskilt tillfälle.


Enskilda Avlopp:

Auktoriserad vi Fann Avlopp.

Vi hjälper er från ansökan till färdig anläggning och tillstånd.

Vi utför infiltration, markbädd och sätter även minireningsverk.

Pris: enligt offert


Anslutning mot kommunalt vatten och avlopp:

Vi gräver och lägger ner rör från ert hus mot kommunens avsättning för er fastighet. Vi lägger avloppsrör dricksvattenledning samt fiberslang (dukt). 

Pris: Enligt offert


Enskilda Avlopp:

Vi hjälper er från ansökningsarbete till färdigt avlopp. Även system där flera hus kan anslutas.

Pris: Enligt offert


Dränering och isolering:

Vi dränerar och isolerar källargrunden på ditt hus. Få ett tort och varmare klimat i er källare, spar pengar genom att isolera grunden.

Pris: Enligt offertStödmurar:

Vi schaktar och monterar stödmurar. L-stöd, Verti-block, Trädgårdsmurar.

Pris: Enligt offertSnö samt halkbekämpning:

Lastbil utrustad med plog, sandspridare. Beredskap vintertid.

Pris: Tim ersättning samt åtgång av sand/grus material ton. Kontakta oss idag och få er offert efter överenskommelse:

Vi erbjuder en kostnadsfri offert, vid tillkommande offerter debiteras efter ök.

Pris enligt offert

Vi är utbildade enligt gällande regler för kabelförläggning KJ:41 samt ESA tillträde.

Vi gräver in fiberslang mot villor och företag, både mot privatpersoner, Företag/Föreningar.


Planering Tomt/Gräsmatta:

Vi slätar ut ojämnheter och fyller på med ny jord samt sår


Stödmur:

Vi gräver monterar L-stöd Verti-Block trädgårdsmurar.

Pris enligt offert.